Hållbarhet

Vårt miljöarbete

Trelleborg Strand arbetar aktivt med att ta hand om vår jord och dess naturresurser.

Vi, tillsammans med er besökare, kan påverka världens framtid och hjälpa vår natur så att vi kan leva i bästa möjliga miljö.

Vision

  • På våra anläggningar ska vi arbeta för en miljöanpassad uppvärmning av det vatten vi använder.
  • Vi ska minska elförbrukning och köpa el från närliggande producenter.
  • Vi ska sopsortera på våra miljöstationer.
  • Vi ska integrera föreningslivet i vårt miljöarbete tillsammans med returpack.
  • Vi ska utbilda personal och nyttja miljövänliga kem produkter.
  • Vi byter ut duschar, tvättställsblandare och toaletter till miljöklassade alternativ.
  • Arbetsbilar ska efterhand bytas ut mot miljövänliga alternativ.
  • Vår butik och gatukök ska eftersträva att erbjuda lokalproducerade produkter.