Regler på Trelleborg Strand

 • Campingen är en SCR-ansluten campingplats. Vid incheckning skall ett giltigt Camping Key Europe visas upp. Saknas kortet kan receptionen aktivera gammalt kort eller utfärda ett nytt kort inför incheckning.
 • Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på SCR-anslutna campingplatser.
 • Se gärna våra bokningsvillkor.
 • Trelleborg Strand camping är en familjecamping med en åldersgräns på 18 år. Åldersgränsen gäller ej familjer där minst en förälder bor på campingen. OBS! under midsommarhelgen eller andra specialarrangemang råder åldersgräns på 23 år.
 • Endast en bil per campingtomt/stuga är tillåten och även ett ekipage per tomt. Inom campingområdet är fordonshastigheten begränsad till 20km/h. Tänk på att det finns många barn här! Motortrafik är bara tillåtet mellan områdets entré och den egnas boplats. Efter kl.23.00 är all motortrafik förbjuden. Vid sen ankomst, parkera utanför receptionen och checka in morgonen efter.
 • Inom området råder eldningsförbud. Använd egen grill eller grillplatser som campingen tillhandahåller när du ska grilla.
 • Tillfälliga besökare skall anmälas i receptionen och ombeds parkera sitt fordon på parkeringen utanför receptionen.
 • Svenska fordon/ekipage ska vara godkända av svenskbilprovning, skattade och minst trafikförsäkrade och ej belagda med körförbud.
 • All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär.
 • Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, så som staket och skyddvallar är inte tillåtet utan särskilt tillstånd. Detta gäller all form av trästaket. Fråga om du är tveksam vad du har rätt att göra.
 • För placering av husvagn, så backar man in, så draget är utåt mot gata. Avståndet på 4 meter till granne måste hållas. Dessa regler gäller för samtliga campingplatser. Fyrametersregeln omfattas inte av husbilar.
 • Vattenposter finns vid servicehus och på området, se campingkarta.. Egna installationer är inte tillåtet.
 • Tillse att gasol- elutrustning är provad och godkänd enligt gällande reglemente. T ex Campea i Malmö utför sådan gasolbesiktning.
 • Campinggäster har inte rätt att upplåta eller hyra ut campingplats i andra hand.
 • Försäljning inom campingplatsen får bara förekomma med föreståndarens tillstånd.
 • Ekipage ska vara inregistrerad och registrerad på nyttjare av plats alt hyresavtal.
 • En generell regel inom campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Stör inte lugnet på campingplatsen med bilkörning mer än absolut nödvändigt. Kör i gångfart. Mellan kl. 23.00 – 07.00 ska det vara tyst på campingen. (Avvikelser kan förekomma vid campingplatsens egna evenemang.)
 • Hjälp barnen att hitta de platser som är lämpliga för lek och bollspel. Inom området finns lekplats och grönområde för lek.
 • Trelleborg Strand camping verkar för lugn och ordning på området och hjälper till om det uppstår problem. Vid problem nattetid ring vår jourtelefon på 0414-401180 i annat fall kontakta receptionen 0410 – 301770. Vid pågående brott eller allvarlig olycka ring larmnummer 112.
 • Det är strängt förbjudet att släppa in andra gäster på området med annan gästs bomkort eller kod, överträdelse beivras och leder till avvisning från platsen. Besökare ska anmälas i receptionen.
 • Det är förbjudet att ladda sin elbil på campingen, både från elstolparna och från stugorna. Om regeln inte efterföljs kommer en avgift på 1000kr att debiteras. Vi hänvisar till laddningsstation som finns vid Tobisviks badets parkering.
 • Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd de sopbehållare som finns inom området.
 • Lämna våra gemensamma utrymmen (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk.) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 • Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn till övriga gäster, hålla hunden i kort koppel, rasta den utanför campingområdet och plocka upp efter den.
 • Det är förbjudet att röka i alla stugor och i alla gemensamma utrymmen på campingen. Det är också förbjudet att ha husdjur i alla gemensamma utrymmen och i alla stugor (utom stuga 7 samt 27-30) Om rök- eller husdjursförbudet inte respekteras, debiteras en saneringskostnad från 4000 SEK.
 • Avresa. Om inte annat avtalats i receptionen skall campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. För stugor gäller även här kl. 12.00. Detta med hänsyn till nya gäster. Sker ej utcheckningen på utsatt tid debiteras ny dygnsavgift samt ev. merkostnad som uppkommit p.g.a. förseningen.
 • Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på, eller förlust av, campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler och lagar. All form av skadegörelse eller stöld polisanmäls.
 • De flesta campinggäster uppträder hänsynsfullt. Personalen kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande inom området kan avvisas från platsen och vederbörandes campingkort kan spärras.